Kamilla Florentzson Energiingenjör TEL:0371-589114 kamilla.florentzson@gislavedenergi.se

Bidrag för solcellsinvestering

Investeringsstöd för solceller

Det finns ett statligt investeringsstöd att söka. Detta stöd gäller för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet betalas ut med ett engångsbelopp som täcker upp till 20% av investeringskostnaden. Om du söker stödet som privatperson så kan du ansöka om stödet inom sex månader efter att du påbörjat installationen. För övriga sökande såsom företag och offentliga organisationer måste du ansöka innan du påbörjar arbetet. Stödet betalas sedan ut i efterskott. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor.

Det är regeringen och riksdagen som beslutar hur mycket pengar som fördelas i stöd och stödet kan bara delas ut så länge de pengarna räcker.

Sen 2009 så har Sverige haft ett investeringsstöd för solceller. Detta investeringsstöd har ändrats en del under åren. I regeringens vårändringsbudget för 2019 tillsköt de 300 miljoner kronor extra till investeringsstöd för solceller. Det innebär att den totala budgeten för 2019 är 736 miljoner kronor, och stödnivån är satt till 20% (ändrad från 30%). Den nya stödnivån gäller för alla som står i kön och ännu inte har fått besked från Länsstyrelsen, oavsett när ansökan kom in. Den nya förordningen trädde ikraft den 1 maj.

Den summa som fanns för stödet under 2018 räckte till ansökningar som hade kommit in i slutet av juni 2018. Det kom in många nya ansökningar under hösten och kön växer ständigt.

Det är energimyndigheten som ansvarar för stödet. Länsstyrelsen handlägger ansökningarna som kommer in. Stödet söker du via Boverkets e-tjänst, där kan du också följa ditt ärende.

Läs mer om investeringsstödet för solceller på solelsportalen

Du kan följa din plats i kön på länsstyrelsens hemsida.

Du kan istället för investeringsstöd få ROT-avdrag för din installation. Men du kan inte kombinera dessa två.

ROT-Avdrag för solceller

Man kan använda sig av ROT-avdrag för installation av solceller. ROT-avdraget är på 9 % och räknas ut genom att man får göra ett skatteavdrag på 30% av arbetskostnaden som i sin tur oftast är ca 30% av totala investeringskostnaden. ROT-avdraget betalas ut som ett engångsbelopp.

Du kan istället för ROT-avdrag få investeringsstöd för din installation. Men du kan inte kombinera dessa två. Om du valt ROT-avdrag och sedan får investeringsstöd blir du återbetalningsskyldig för ROT-avdraget. ROT-avdraget går bara att använda som privatperson

Om du har fått ROT-avdraget utbetalt och sedan får investeringsstödet beviljat så måste du betala tillbaka ROT-avdraget.