Kamilla Florentzson Energiingenjör TEL:0371-589114 kamilla.florentzson@gislavedenergi.se

Bidrag för solcellsinvestering

Investeringsstöd för solceller

Den 7 juni 2020 beslutade regeringen om ett ansökningsstopp för investeringsstödet för solceller. Sen 2009 så har Sverige haft detta investeringsstöd (med lite ändringar under åren), men nu är det alltså slut med det!

Samtidigt som beslutet om ett ansökningsstopp togs så beslutades det också om att förlänga slutförandedatumet till den 30 juni 2021. Detta för att covid-19-pandemin har gjort så att många planerade installationer av solceller och energilager har försenats och att många privatpersoner och företag som ansökt om solcells- eller energilagerstöd inte hinner bli färdiga med sina installationer innan årsskiftet, vilket är ett krav för att erhålla stöd.

Sen den 1 maj 2019 så har stödnivån varit 20 % och högsta möjliga stöd per solcellssystem har varit 1,2 miljoner kronor. Vi vet inte hur stödet kommer se ut framöver men enligt ett förslag från regeringen så kan det komma att ersättas med ett skatteavdrag från 2021.

Läs mer om detta här

De pengar som länsstyrelserna har till stödet i dagsläget får användas till att besluta i nya ansökningar som har kommit in senast februari 2020. Hur det blir för ansökningar som kommit in senare under 2020 vet man inte ännu.

Det är många ansökningar i kön och den fylls på hela tiden. I början av juli 2020 var det totalt i landet nästan 21 000 ansökningar i kön.

Du kan följa din plats i kön på länsstyrelsens hemsida.

Du kan istället för investeringsstöd få ROT-avdrag för din installation. Men du kan inte kombinera dessa två.

Vi uppdaterar texten här på webben när vi har mer information.

ROT-Avdrag för solceller

Man kan använda sig av ROT-avdrag för installation av solceller. ROT-avdraget är på 9 % och räknas ut genom att man får göra ett skatteavdrag på 30% av arbetskostnaden som i sin tur oftast är ca 30% av totala investeringskostnaden. ROT-avdraget betalas ut som ett engångsbelopp.

Om du valt ROT-avdrag och sedan får investeringsstöd blir du återbetalningsskyldig för ROT-avdraget. ROT-avdraget går bara att använda som privatperson.