Energikartläggning

Vill du minska dina energikostnader?

En energikartläggning är en djupare analys i företagets energianvändning. Man åskådliggör hur hela företaget påverkar energiflödet från personal och transporter till fastighet och produktion. Därefter samlas miljö- och energidata in för analys. När analysen är klar färdigställs kartläggningen i en rapport som vi kommer ut och presenterar. I rapporten tillkommer det även beskrivningar på åtgärdsförslag samt beskrivningar på energi- och kostnadsreduceringar.

Vi erbjuder att utföra energikartläggningar till alla företag oberoende på storlek och typ av verksamhet. Utöver det hjälper vi gärna till med stödsökning.

Energikartläggning i stora företag (EKL)

Företag som går under EKL är idag skyldiga enligt lag att genomföra en energikartläggning vart fjärde år. Energimyndigheten har som krav att kartläggningen ska genomföras av en certifierad energikartläggare eller om företaget har ett energi- eller miljöledningssystem, en person med särskild kompetens. För att gå under EKL ska företaget ha mer än 250st anställda och ha en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.

Små eller mellanstora företag

Idag kan man söka ett stöd på 50 % av kostnaden för en energikartläggning upp till 50 000kr. Det man måste ha för att erhålla stöd är en årsförbrukning över 300 MWh eller över 100 djurenheter enligt jordbruksverket beräkning. Företaget måste ha färre än 250st anställda och ha en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år. Vi hjälper gärna till med att söka stödet.