sol på himmel

Sälj din elproduktion

Mycket av den el som dina solpaneler genererar kommer du använda internt och därmed minska den el du behöver köpa. Vid de tidpunkter som dina solpaneler genererar mer energi än vad du behöver kommer överskottet att gå ut på elnätet.

Få betalt av din nätägare

Du får betalt av ditt elnätsbolag för så kallad nätnytta. Nätföretaget sparar nätförluster genom att elen produceras närmare slutanvändaren och detta får du betalt för. I Gislaved Energi Elnäts nät är ersättningen för närvarande 4,2 öre/kWh, se prislista.

Få betalt för elen och ursprungsgarantier

Du kan sälja energin och ursprungsgarantier (miljömärkningen). Tecknar du avtal med oss så hjälper vi dig att söka ursprungsgarantier samt sköter hela hanteringen. Vi köper både energin och ursprungsgarantierna av dig.

Om du är mikroproducent betalar vi rörligt timspotpris för elen.

Om du även levererar ursprungsgarantier får du betalt för dem via ett påslag på 5 öre/kWh.

För större producenter som ej är mikroproducenter betalar vi timspotpris med ett avdrag på 1,5 öre/kWh exkl moms. För ursprungsgarantier betalar vi aktuellt marknadspris. 

Vi köper endast av dig som är kund hos oss på din egen elanvändning.