sol.jpg

Mikroproduktion

Vad är en mikroproducent?

Mikroproducent är man när man producerar egen el för att täcka sitt egna behov. Både elanvändning och elproduktionen varierar under året och som mikroproducent köper du el vid underskott i produktionen och säljer vid överskott.

Detta gäller när man är mikroproducent:

  • Nätägaren är skyldig att sätta upp mätning och mäta din produktion och får ej ta betalt för det.
  • Inmatning och utmatning skall ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
  • Både fysiska och juridiska personer kan räknas som mikroproducenter.

Ellagens definition på en mikroproducent är

  • Solcellsanläggningen är på max 43,5 kW.
  • Huvudsäkringen är på max 63 A.
  • Under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än du har matat in på systemet.

Läs mer om att vara mikroproducent i ellagen

Skatteverkets definition på en mikroproducent är

  • Huvudsäkring är på max 100 A.
  • Inmatning och utmatning ska ske genom samma anslutningspunkt.
  • Du ska framställa förnybar el samt anmäla detta till ditt elnätsföretag.

Läs mer om mikroproduktion på skatteverket

Information vid installation till elnätet

Vi har tagit fram en informationstext om vad som gäller vid installation av mikroproduktionsanläggning.

Här är en länk till sidan med informationstexten.

Regler för skattereduktion

Från och med den 1 januari 2015 får de som är mikroproducenter en skattereduktion motsvarande 60 öre/kWh på den el som matas ut på elnätet enligt följande regler:

1. Man kan maximalt få tillbaka 18 000 kronor per år.
2. Man kan maximalt få tillbaka för 30 000 kilowattimmar.
3. Man får 60 öre per kilowattimme.
4. Max 100 A mätarsäkring.

Nätägaren kommer att ansvara för att lämna in kontrolluppgift till skatteverket.