Nyanslutning

Vill du göra en ny anslutning till elnätet  eller en förändring i en befintlig anslutning skall du kontakta en behörig elinstallatör. Denne skickar en föranmälan till oss med de uppgifter vi behöver för att ansluta eller göra förändring till din fastighet. Därefter skickar vi ut en offert till dig för godkännande. När vi fått klartecken startar vi arbetet tillsammans med din elinstallatör. Då arbetet är utfört skickar elinstallatören in en färdiganmälan till oss. Anslutningsavgiften debiteras före den ordinarie anslutningen.

Föranmälan

Här kan du som elinstallatör gå in på websidan foranmalan.nu för att  anmäla ny anläggning eller göra anmälan av tex säkringsändring.

 

Tillfälliga anslutningar

Vid tillfälliga anslutningar debiteras en avgift på 1488 kr för in och urkoppling. Före inkoppling av den ordinarie anslutningen debiteras ordinarie anslutningsavgift. Tillfälliga anslutningar betalar elnät och elhandelskostnad enligt ordinarie priser.

 

Regler för installation av solceller till elnätet

Vid installation av en solcellsanläggning ska elmätaren sitta på utsidan (för småhus). Detta är ett säkerhetskrav. Här är en länk till mer information.

 

Innan installation ska föranmälan skickas in till elnätsföretaget. Med föranmälan ska en bilaga fyllas i och bifogas. Bilagan hämtar du här som en pdf.