Grävskopa.png

Kabelvisning

Det finns alltid en risk för att det finns kablar i marken där du tänker gräva eller göra liknande markarbeten. Därför bör du kontakta oss först för en kabelvisning.Tjänsten är kostnadsfri så du behöver inte tveka att ringa och begära visning. Har du inte begärt visning och olyckan är framme får du själv stå för kostnaderna. Genom vårt kartmaterial kan vi ofta direkt svara på om det ligger några kablar inom aktuellt grävområde. I annat fall söker vi ut kablarna på plats och markerar sträckningen. Anmäl kabelvisning på Ledningskollen eller via mail till kabelvisning@gislavedenergi.se.
Det går också bra att ringa oss på 0371-58 91 10.

Detta gäller vid kabelvisning

Vid schakt och sprängning intill elledningar skall kabelvisning göras.
Kabelvisning är gratis och utförs under ordinarie arbetstid på helgfria tisdagar och torsdagar om beställning görs minst 1 dag i förväg. Vid akuta fall tex vattenläckor utförs kabelvisningen så fort som möjligt.
Återkommande kabelvisning på tidigare visade objekt per arbetstillfälle/entreprenad debiteras med gällande timkostnad för montör, minsta debitering 1 tim. Markering av elkablar sker med gul sprayfärg och/eller med träpinnar. Noggrannheten på markeringen uppgår till plus/minus en meter. För alla jordkablar gäller att maskingrävning inte får ske närmare än 1 meter från kabel som ligger närmast schaktet. Lokalisering av kabeln skall därefter göras med handgrävning varvid försiktigt maskingrävning i kombination med handgrävning kan fortsätta. Skadas elledning är den som utfört grävarbetet skyldig att ersätta Gislaved Energi med de kostnader som kan relateras till skadan.

Regler enligt ovan gäller även utsättning av värmekulvert.