Prislista produktion elnät

Nätprislista produktion 2023

Produktionsanläggningar anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV eller högspänningsnätet vid 10 kV.

Ersättning för produktion av el Lsp < 1500 kW HSP < 1500 kW HSP > 1500 kW
Överföringsersättning 4,2 öre/kWh 2,7 öre/kWh 2,7 öre/kWh

 

Avgifter för produktion av el Lsp < 1500 kW HSP < 1500 kW HSP > 1500 kW
Fast avgift 2 400 kr/år 6 000 kr/år 19 800 kr/år*
Effektavgift 0 0 2 kr/kW per månad

*Om leveranspunkten för högspänning >1500 kW även har ett högspänningsuttagsbonnemang betalas
bara en fast avgift. I övrigt gäller normal prislista och villkor för uttagsabonnemang.

MIKROPRODUKTION
Anslutningar till lågspänning 400/230 Volt (V) med högst 63 Ampere (A) och med en elproduktion
som kan mata in en effekt på högst 43,5 kilowatt (kW). Kundens uttag av elenergi i kWh under ett
kalenderår överstiger kundens inmatning av elenergi.

Ersättning för produktion av el  
Nätersättning 4,2 öre/kWh

Avgifter för produktion av el

Inga kostnader för inmatningsabonnemanget. För uttagsabonnemanget tillkommer kostnader enligt
prislista elnätpriser säkringskunder