NÄTPRISLISTA FÖR LÅGSPÄNNING EFFEKT 0,4 KV 2022

Gäller från 2022-01-01

TARIFF N4
Fast månadsavgift 1000 kr/mån
Månadseffektavgift 54 kr/kW
Reaktiv avgift (>40% av uttagen effekt) 17,5 kr/kVar och månad
Energiavgifter 7,6 öre/kWh
Energiskatt 36 öre/kWh

Priserna gäller inklusive elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.
Moms tillkommer på samtliga priser, f n 25%.