NÄTPRISLISTA FÖR LÅGSPÄNNING EFFEKT 0,4 KV 2020

Gäller från 2020-01-01

TARIFF N4
Fast månadsavgift 1000 kr/mån
Månadseffektavgift 52 kr/kW
Reaktiv avgift (>40% av uttagen effekt) 17,5 kr/kVar och månad
Energiavgifter 6,8 öre/kWh
Energiskatt 35,3 öre/kWh

Priserna gäller inklusive elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.
Moms tillkommer på samtliga priser, f n 25%.