transformatorstation vinter

Elnätsavgifter 2020

Säkringsabonnemang prislista 2020

 

 Säkringsstorlek  Fast avgift kr/år* Rörlig avgift öre/kWh* Energiskatt öre/kWh*
16 A lägenhet   1 210  (1 513)  17 (21,3)  35,3 (44,1)
16 A   1 942  (2 428)  17 (21,3)  35,3 (44,1)
20 A   2 663  (3 329)  17 (21,3)  35,3 (44,1)
25 A   3 141  (3 926)  17 (21,3)  35,3 (44,1)
35 A   4 444  (5 555)  17 (21,3)  35,3 (44,1)
50 A   6 566  (8 208)  17 (21,3)  35,3 (44,1)
63 A   8 458  (10 573)  17 (21,3)  35,3 (44,1)
80 A  12 735 (15 919)  17 (21,3)  35,3 (44,1)
100 A  17 138 (21 423)  17 (21,3)  35,3 (44,1) 
125 A  21 652 (27 065)  17 (21,3)  35,3 (44,1)
160 A  31 113 (38 891)  17 (21,3)  35,3 (44,1)
200 A  38 084 (47 605)  17 (21,3)  35,3 (44,1)

* Priserna är exklusive moms. Priserna inom parentes är inklusive moms.