Elnätsavgifter

Säkringsabonnemang

Upp till och med 200 A i huvudsäkringsstorlek tillämpar vi en säkringstariff som består av en fast avgift som är beroende på säkringsstorleken och en rörlig avgift per kWh. Dessa priser gäller från och med 1 januari 2019. 

Från och med 1 januari 2018 flyttas energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan, detta efter ett beslut taget av riksdagen.

 

 Säkringsstorlek  Fast avgift kr/år* Rörlig avgift öre/kWh* Energiskatt öre/kWh*
16 A lägenhet   1 210  (1 513)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
16 A   1 942  (2 428)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
20 A   2 663  (3 329)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
25 A   3 141  (3 926)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
35 A   4 444  (5 555)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
50 A   6 566  (8 208)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
63 A   8 458  (10 573)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
80 A  12 735 (15 919)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
100 A  17 138 (21 423)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
125 A  21 652 (27 065)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
160 A  31 113 (38 891)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
200 A  38 084 (47 605)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)

* Priserna är exklusive moms. Priserna inom parentes är inklusive moms.

Effektabonnemang

Du som har en större huvudsäkring än 200 A har ett effektabonnemang. Effektabonnemangens prislista kan du se här.

Prislista Lågspänning effekt fr.o.m. 2019-01-01

Prislista Högspänning effekt fr.o.m. 2019-01-01

Prislista Lågspänning effekt t.o.m. 2018-12-31

Prislista Högspänning effekt t.o.m. 2018-12-31

 

Elproduktion

I denna prislista hittar du nätavgifter och nätersättningar gällande din elproduktion.

Prislista Produktion