Elnätsavgifter

Säkringsabonnemang

Upp till och med 200 A i huvudsäkringsstorlek tillämpar vi en säkringstariff som består av en fast avgift som är beroende på säkringsstorleken och en rörlig avgift per kWh. Dessa priser gäller från och med 1 januari 2019. 

Från och med 1 januari 2018 flyttas energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan, detta efter ett beslut taget av riksdagen.

 

 Säkringsstorlek  Fast avgift kr/år* Rörlig avgift öre/kWh* Energiskatt öre/kWh*
16 A lägenhet   1 210  (1 513)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
16 A   1 942  (2 428)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
20 A   2 663  (3 329)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
25 A   3 141  (3 926)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
35 A   4 444  (5 555)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
50 A   6 566  (8 208)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
63 A   8 458  (10 573)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
80 A  12 735 (15 919)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
100 A  17 138 (21 423)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
125 A  21 652 (27 065)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
160 A  31 113 (38 891)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)
200 A  38 084 (47 605)  15,44 (19,3)  34,7 (43,4)

* Priserna är exklusive moms. Priserna inom parentes är inklusive moms.

Effektabonnemang

Du som har en större huvudsäkring än 200 A har ett effektabonnemang. Effektabonnemangens prislista kan du se här.

Prislista Lågspänning effekt fr.o.m. 2019-01-01

Prislista Högspänning effekt fr.o.m. 2019-01-01

Prislista Lågspänning effekt t.o.m. 2018-12-31

Prislista Högspänning effekt t.o.m. 2018-12-31

 

Mikroproduktion

Du får betalt av ditt elnätsbolag för så kallad nätnytta. Här kan du se prislistan.

Prislista Mikroproduktion elnät

Elproduktion lågspänning och högspänning

Denna prislista gäller produktion som ej räknas som mikroproduktion. Det kan vara större solcellsanläggningar, vattenkraftverk mm.

Prislista Elproduktion