transformatorstation vinter

Elnätsavgifter

Säkringsabonnemang

Upp till och med 200 A i huvudsäkringsstorlek tillämpar vi en säkringstariff som består av en fast avgift som är beroende på säkringsstorleken och en rörlig avgift per kWh. Dessa priser gäller från och med 1 januari 2021.

 

 Säkringsstorlek  Fast avgift kr/år* Rörlig avgift öre/kWh* Energiskatt öre/kWh*
16 A lägenhet   1 210  (1 513)  17,6 (22)  35,6 (44,5)
16 A   1 942  (2 428)  17,6 (22)  35,6 (44,5)
20 A   2 663  (3 329)  17,6 (22)  35,6 (44,5)
25 A   3 141  (3 926)  17,6 (22)  35,6 (44,5)
35 A   4 444  (5 555)  17,6 (22)  35,6 (44,5)
50 A   6 566  (8 208)  17,6 (22)  35,6 (44,5)
63 A   8 458  (10 573)  17,6 (22)  35,6 (44,5)
80 A  12 735 (15 919)  17,6 (22)  35,6 (44,5)
100 A  17 138 (21 423)  17,6 (22)  35,6 (44,5) 
125 A  21 652 (27 065)  17,6 (22)  35,6 (44,5)
160 A  31 113 (38 891)  17,6 (22)  35,6 (44,5)
200 A  38 084 (47 605)  17,6 (22)  35,6 (44,5)

* Priserna är exklusive moms. Priserna inom parentes är inklusive moms.

Prislista för 2020 hittar du här.

Effektabonnemang

Du som har en större huvudsäkring än 200 A har ett effektabonnemang. Effektabonnemangens prislista kan du se här.

 

Prislista Lågspänning effekt fr.o.m 2021-01-01

Prislista Högspänning effekt fr.o.m 2021-01-01

Prislista Lågspänning effekt t.o.m 2020-12-31

Prislista Högspänning effekt t.o.m. 2020-12-31

 

Elproduktion

I denna prislista hittar du nätavgifter och nätersättningar gällande din elproduktion.

Prislista Produktion