transformatorstation vinter

Elnätsavgifter

Elnätsavgifter för 2024

Säkringsabonnemang

Upp till och med 63 A i huvudsäkringsstorlek tillämpar vi en säkringstariff som består av en fast avgift som är beroende på säkringsstorleken och en rörlig avgift per kWh. Dessa priser gäller från och med 1 januari 2023.

 

 Säkringsstorlek  Fast avgift kr/år* Rörlig avgift öre/kWh* Energiskatt öre/kWh*
16 A lägenhet   1 580  (1 975)  23,1 (28,9)  42,8 (53,5)
16 A   2 499  (3 124)  23,1 (28,9)  42,8 (53,5)
20 A   3 405  (4 256)  23,1 (28,9)  42,8 (53,5)
25 A   4 005 (5 006)  23,1 (28,9)  42,8 (53,5)
35 A   5 643 (7 054)  23,1 (28,9)  42,8 (53,5)
50 A   8 309  (10 386)  23,1 (28,9)  42,8 (53,5)
63 A   10 685  (13 356)  23,1 (28,9)  42,8 (53,5)

* Priserna är exklusive moms. Priserna inom parentes är inklusive moms.

Effektabonnemang

Du som har en större huvudsäkring än 63 A har ett effektabonnemang. Effektabonnemangens prislista kan du se här.

 

Prislista Lågspänning effekt fr.o.m 2024-01-01

Prislista Högspänning effekt fr.o.m 2024-01-01

 

Elproduktion

I denna prislista hittar du nätavgifter och nätersättningar gällande din elproduktion.

Prislista Produktion