transformatorstation vinter

Elnätsavgifter

Elnätsavgifter för 2022

På grund av höjt pris på regionnätet så höjer vi våra elnätsavgifter från och med 1 jan 2022. I genomsnitt blir höjningen ca 4,1 %. 

För en lägenhetskund med en årsförbrukning på 2000 kWh blir höjningen 90 kr/år.

För en villa med 20 A säkring och en årsförbrukning på 20 000 kWh blir höjningen 300 kr/år

Säkringsabonnemang

Upp till och med 63 A i huvudsäkringsstorlek tillämpar vi en säkringstariff som består av en fast avgift som är beroende på säkringsstorleken och en rörlig avgift per kWh. Dessa priser gäller från och med 1 januari 2022.

 

 Säkringsstorlek  Fast avgift kr/år* Rörlig avgift öre/kWh* Energiskatt öre/kWh*
16 A lägenhet   1 264  (1 580)  18,5 (23,1)  36 (45)
16 A   1 999  (2 499)  18,5 (23,1)  36 (45)
20 A   2 724  (3 405)  18,5 (23,1)  36 (45)
25 A   3 204  (4 005)  18,5 (23,1)  36 (45)
35 A   4 514  (5 643)  18,5 (23,1)  36 (45)
50 A   6 647  (8 309)  18,5 (23,1)  36 (45)
63 A   8 548  (10 685)  18,5 (23,1)  36 (45)

* Priserna är exklusive moms. Priserna inom parentes är inklusive moms.

Prislista för 2021 hittar du här.

Effektabonnemang

Du som har en större huvudsäkring än 63 A har ett effektabonnemang. Effektabonnemangens prislista kan du se här.

 

Prislista Lågspänning effekt fr.o.m 2022-01-01

Prislista Högspänning effekt fr.o.m 2022-01-01

Prislista Lågspänning effekt t.o.m 2021-12-31

Prislista Högspänning effekt t.o.m. 2021-12-31

 

Elproduktion

I denna prislista hittar du nätavgifter och nätersättningar gällande din elproduktion.

Prislista Produktion