transformatorstation vinter

Elnätsavgifter

Elnätsavgifter för 2023

På grund av höjt pris på regionnätet så höjer vi våra elnätsavgifter från och med 1 jan 2023. 

För en lägenhetskund med en årsförbrukning på 2000 kWh blir höjningen 500 kr/år.

För en villa med 20 A säkring och en årsförbrukning på 20 000 kWh blir höjningen 2000 kr/år

Säkringsabonnemang

Upp till och med 63 A i huvudsäkringsstorlek tillämpar vi en säkringstariff som består av en fast avgift som är beroende på säkringsstorleken och en rörlig avgift per kWh. Dessa priser gäller från och med 1 januari 2023.

 

 Säkringsstorlek  Fast avgift kr/år* Rörlig avgift öre/kWh* Energiskatt öre/kWh*
16 A lägenhet   1 580  (1 975)  23,1 (28,9)  39,2 (49)
16 A   2 499  (3 124)  23,1 (28,9)  39,2 (49)
20 A   3 405  (4 256)  23,1 (28,9)  39,2 (49)
25 A   4 005 (5 006)  23,1 (28,9)  39,2 (49)
35 A   5 643 (7 054)  23,1 (28,9)  39,2 (49)
50 A   8 309  (10 386)  23,1 (28,9)  39,2 (49)
63 A   10 685  (13 356)  23,1 (28,9)  39,2 (49)

* Priserna är exklusive moms. Priserna inom parentes är inklusive moms.

Prislista för 2022 hittar du här.

Effektabonnemang

Du som har en större huvudsäkring än 63 A har ett effektabonnemang. Effektabonnemangens prislista kan du se här.

 

Prislista Lågspänning effekt fr.o.m 2023-01-01

Prislista Högspänning effekt fr.o.m 2023-01-01

Prislista Lågspänning effekt t.o.m 2022-12-31

Prislista Högspänning effekt t.o.m. 2022-12-31

 

Elproduktion

I denna prislista hittar du nätavgifter och nätersättningar gällande din elproduktion.

Prislista Produktion