Mattias Svensson Teamchef EL TEL:0371-589115 mattias.svensson@gislavedenergi.se

Din elmätare

Vi samlar in mätvärden för din elanvändning via fjärravlästa elmätare och meddelar värdena till ditt elhandelsbolag. Om du har en säkringsstorlek över 63 A mäts din elanvändning per timme.

Här kan du se hur din elmätare fungerar.

Ansvarsgränser för din elmätare 

Som regel gäller att elnätägaren äger och ansvarar för jordkabeln fram till första anslutningspunkt samt elmätaren, all annan utrustning är kundens. Hela mätplatsen såsom mätartavla med anslutningsklämmor, plintar, huvudbrytare, säkringar mm är kundens.

Här ger vi några exempel:

Vid anslutning av villa är anslutningspunkten på avsedd anslutningsplint i kundens fasadmätarskåp. I äldre fastigheter med elmätaren inomhus är anslutningspunkten i kundens säkringslåda på yttervägg.

Vid anslutning av fastighet med flera mätningar kan anslutningspunkten vara inomhus i elrum eller liknade närmast yttervägg alternativt utomhus i kabelmätarskåp.

Mer information om vad som gäller vid anslutningspunkten finns att läsa i de Allmänna avtalsvillkoren samt Svensk Standard SS 437 01 40.