Din elmätare

Så här fungerar din elmätare

BRUKSANVISNING FÖR AIDON ENERGY SERVICE DEVICE

Ladda ner bruksanvisningen som en pdf.

Mätenheten Aidon ESD kan avläsas och styras via fjärranslutning. Enhetens inbyggda brytare kan slås av eller på via enhetens tryckknapp alternativt via fjärrstyrning. Om du behöver stänga av elektriciteten till bostaden/anläggningen används företrädesvis brytarens tryckknapp. På detta sätt kommer inte strömförsörjningen till kommunikationsmodulen att brytas och mätenheten kan fortfarande avläsas via fjärr. Vid elektriskt arbete på anläggningen måste anläggningens huvudbrytare slås av och huvudsäkringarna lossas.

Mätenhetens lysdioder och tryckknappar

Brytarens lysdiod Funktionsstatus Åtgärder
Fast grönt Elektriciteten är påslagen -
Blinkande grönt Elektriciteten är avslagen Tryck på brytarens tryckknapp
Blinkande rött Elektriciteten är avslagen och
knappfunktionen blockerad
Kontakta oss på 0371-589110. Strömförsörjningen
till anläggningen är bruten via fjärr från vårt centralsystem.

Lysdioden är släckt,
ingen text i displayen

Strömförsörjningen till
mätenheten är bruten

Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen (läge 1) och att alla 
säkringar är hela.

 

 

 

 

Vid en felsituation visas en varningstriangel i displayen. Om så är fallet, vänligen kontakta oss på 0371-589100, eller kundservice@gislavedenergi.se.

Vi samlar in mätvärden för din elanvändning via fjärravlästa elmätare och meddelar värdena till ditt elhandelsbolag. Om du har en säkringsstorlek över 63 A mäts din elanvändning per timme.

  

Ansvarsgränser för din elmätare 

Som regel gäller att elnätägaren äger och ansvarar för jordkabeln fram till första anslutningspunkt samt elmätaren, all annan utrustning är kundens. Hela mätplatsen såsom mätartavla med anslutningsklämmor, plintar, huvudbrytare, säkringar mm är kundens.

Här ger vi några exempel:

Vid anslutning av villa är anslutningspunkten på avsedd anslutningsplint i kundens fasadmätarskåp. I äldre fastigheter med elmätaren inomhus är anslutningspunkten i kundens säkringslåda på yttervägg.

Vid anslutning av fastighet med flera mätningar kan anslutningspunkten vara inomhus i elrum eller liknade närmast yttervägg alternativt utomhus i kabelmätarskåp.

Mer information om vad som gäller vid anslutningspunkten finns att läsa i de Allmänna avtalsvillkoren samt Svensk Standard SS 437 01 40.