Evigel

Vindandelar

Producera egen el med vindandelar

När du köper vindandelar gör du något bra för både klimatet och för dig själv. Samtidigt som du är delaktig i produktionen av din egen el bidrar du till att mer ren el kommer ut på elmarknaden.

Du som redan är kund hos Gislaved Energi kan enkelt köpa vindandelar via oss. Vi samarbetar med SVEF (Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening). De har 10 vindkraftverk i drift som sträcker sig från Blekinge till Norrbotten. SVEF arbetar med att förnya produktionen för att det ska vara långsiktigt lönsamt att vara medlem hos SVEF och äga vindandelar.

Antingen kan du köpa nya vindandelar från SVEF, då fyller du i den här blanketten. Eller så kan du köpa vindandelar som medlemmar säljer, då fyller du i den här blanketten. På blanketterna behöver du fylla i personuppgifter som namn adress och i förekommande fall personnummer. Detta är uppgifter vi behöver för att kunna administrera ditt köp av vindandelar och medlemskap i SVEF,. Personuppgifter kommer endast användas för detta syfte.

På SVEF:s hemsida svef.nu hittar du all information om föreningen och annonser från medlemmar som säljer vindandelar.

Hur fungerar det med vindandelar?

På SVEF:s hemsida svef.nu hittar du all information om föreningen och annonser från medlemmar som säljer vindandelar.

En vindandel motsvarar rätten att köpa 100 kWh VindEl per kalenderår till förmånligt pris av föreningen.

From 2024-01-01 finns två olika modeller på medlemspriset, fast medlemspris eller timmedlemspris.

SVEF:s styrelse bestämmer vilket fast medlemspris som gäller.

1. Fast medlemspris för VindEl är:

Elområde Elpris inkl moms
1-2 25 öre/kWh
3 43,75 öre/kWh
4 50 öre/kWh

2. Timmedlemspris för VindEl betalar medlemmen utifrån sitt eget månadsmedel efter sitt uttags mönster - föreningens rabatt (samma rabatt som medlemmar med fast medlemspris har). 

Vindandelarna fördelas under året med följande procentsatser för exemplet 10 vindandelar 1000 kWh/år. Om du inte använder alla kWh en månad som du har vindandelar för, flyttas överskottet fram till nästa månad osv ända till december. Vid årsskiftet nollas kontot.

Månad % kWh
Januari 20 200
Februari 13 130
Mars 12 120
April 8 80
Maj 6 60
Juni 5 50
Juli 4 40
Aug 5 50
Sept 6 60
Okt 7 70
Nov 6 60
Dec 8 80

Förutom att du får köpa VindEl för din vindandel får du också en lägre fast avgift och rabatt på priset per kWh på den överskjutande del som inte täcks av dina vindandelar.

För att teckna ett elavtal med vindandelar kontakta kundservice på  kundservice@gislavedenergi.se eller 0371-58 91 10.

Var finns vindkraftverken?

Här kan du se var SVEF har sina vindkraftverk.