Ursprungsmärkning el

Som kund har du rätt till information om elens ursprung och om den miljöpåverkan som elens produktion medför. Nedanför visar vi elens ursprung för den el som såldes av oss förra året. Tanken är att du ska få möjlighet att välja elhandelsföretag på fler grunder än enbart elpris.

 

Vad innebär ursprungsmärkning

För att vi ska kunna garantera ursprunget på den el vi sålt, måste vi köpa så kallade ursprungsgarantier (UG). Ursprungsgarantier (UG) är ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh). När vi sedan säljer el så annulleras ursprungsgarantierna och försvinner ifrån residualmixen, som är Nordens genomsnittliga produktionsmix.

 

Elens ursprung 2022

2022 har vi köpt in 100 % förnybar el till alla våra kunder. Det är en mix av sol, vind, vatten och bioenergi.

Vi köper solel från ett hundratal mikroproducenter, vi producerar vattenkraft från Nissan i Gislaved och vindkraft från Klämman som ligger utanför Reftele. Resterande behov köper vi in från producenter runt om i Sverige.

 

Så här ser 2022 års energimix ut.