Ursprungsmärkning el

Hos oss får alla privatkunder 100 % förnybar el med en mix av förnybara energislag som vind, vatten, sol och bioenergi.

Vi köper solel från ett hundratal mikroproducenter, vi producerar vattenkraft från Nissan i Gislaved och vindkraft från Klämman som ligger utanför Reftele. Resterande behov köper vi in från producenter runt om i Sverige.

Vi säkerställer elens ursprung med ursprungsgarantier som regleras enligt Lag (2010:601) lagen om ursprungsgarantier. Vi köper in så många ursprungsgarantier som behöves för att matcha våra kunders elanvändning.

Så här ser 2018 års energimix ut.

 

 

 Du som har 100 % förnybar el hos oss har följande mix:

 

Andel Ursprung
34,8 % Biokraft
14,1 % Vindkraft
51 % Vattenkraft
0,1 % Solkraft