Ursprungsmärkning el

Som kund har du rätt till information om elens ursprung och om den miljöpåverkan som elens produktion medför. Nedanför visar vi elens ursprung för den el som såldes av oss förra året. När du köper el från oss får du alltid 100%förnybar el.

 

Vad innebär ursprungsmärkning

För att vi ska kunna garantera ursprunget på den el vi sålt, köper vi så kallade ursprungsgarantier (UG). Ursprungsgarantier (UG) är ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh). När vi sedan säljer el så annulleras ursprungsgarantierna och försvinner ifrån residualmixen, som är Nordens genomsnittliga produktionsmix.

 

Elens ursprung 2023

2023 har vi köpt in 100 % förnybar el till alla våra kunder. Det är en mix av sol, vind, vatten och bioenergi.

Vi köper bland annat solel från ett hundratal mikroproducenter, vi producerar vattenkraft från Nissan i Gislaved och vindkraft från Klämman som ligger utanför Reftele. Resterande behov köper vi in från producenter runt om i Norden.

För de kunder som har andels el från Evig el gäller 100 % el från Sveriges vindkraftkooperativs vind produktion.

För de kunder som har valt bra Miljöval gäller Naturskyddsföreningens kriterier, läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida:  Elenergi - Bra Miljöval (bramiljoval.se)

 

2023 års energimix.