Alltid 100 % förnybar el

Hos oss får alla privatkunder 100 % förnybar el med en mix av förnybara energislag som vind, vatten, sol och bioenergi.

Vi köper solel från ett hundratal mikroproducenter, vi producerar vattenkraft från Nissan i Gislaved och vindkraft från Klämman som ligger utanför Reftele. Resterande behov köper vi in från producenter runt om i Sverige.

Vi säkerställer elens ursprung med ursprungsgarantier som regleras enligt Lag (2010:601) lagen om ursprungsgarantier. Vi köper in så många ursprungsgarantier som behöves för att matcha våra kunders elanvändning.

Under 2017 köpte vi in förnybar el för samtliga elhandelskunder. Så här ser 2017 års energimix ut.

Ursprungsgarantier 2017

 

 

Koldioxid: 0,0 g CO²/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh

Vår el består av:

Andel Ursprung
75 % Biokraft
20,3% Vindkraft
4,6 % Vattenkraft
0,1 % Solkraft