Teckna elavtal

Välj elområde

electricityZone1 electricityZone2 electricityZone3 electricityZone3 electricityZone4 electricityZone4

Elområde {{ContractBuilder.ElectricityZone}} valt


(Du hittar ditt områdes ID på din nätfaktura.)

kWh/år

Tillval:
I alla våra elavtal ingår det 100 % förnybar el utan extra kostnad. Tillvalen nedan är för dig som har extra stora krav på din el.

Lokalt producerad el i Gislaveds kommun från sol, vind och vatten. (0,8 öre plus moms)
Naturskyddsföreningens märkning av förnybar el med extra höga miljökrav.
(3 öre plus moms)


Är du ej kund idag är tidigast avtalsstart 14 dagar från avtalstecknande. Kontrollera noga vilken uppsägningstid du har på ditt nuvarande elhandelsavtal.

Mina uppgifter:
Elområde: {{ContractBuilder.ElectricityZone}} | Avtalsstart: {{ContractBuilder.StartDate.Id | date:'yyyy-MM-dd'}} | Förbrukning {{ContractBuilder.KiloWattUsage}} kWh/år

Välj priserbjudande

Det finns inga erbjudanden för det angivna året/månaden

Elområdet du valt har inga erbjudanden

{{GetOfferHeader(1,1)}}

Beräknad elkostnad:
{{GetTotalCost(1,1) | number:0}} kr/år
(Priset avser förra månadens pris)


Ditt elpris: {{GetOffer(1,1).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Månadsavgift: {{GetOffer(1,1).StaticCharge/12|number:2}} kr

Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Elpris exkl moms: {{GetOffer(1,1).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Moms: {{(GetOffer(1,1).ElectricityTax + GetOffer(1,1).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Elpris inkl moms: {{GetOffer(1,1).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Läs mer


Jämförpris: {{GetOffer(1,1).TwoThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 2000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(1,1).SixThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 5000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(1,1).TwentyThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 20 000 kWh

Angivna priser är exkl nätkostnader.

{{GetOfferHeader(1,2)}}

Beräknad elkostnad:
{{GetTotalCost(1,2) | number:0}} kr/år
(Priset avser förra månadens pris)


Ditt elpris: {{GetOffer(1,2).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Månadsavgift: {{GetOffer(1,2).StaticCharge/12|number:2}} kr

Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Elpris exkl moms: {{GetOffer(1,2).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Moms: {{(GetOffer(1,2).ElectricityTax + GetOffer(1,2).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Elpris inkl moms: {{GetOffer(1,2).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Läs mer


Jämförpris: {{GetOffer(1,2).TwoThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 2000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(1,2).SixThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 5000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(1,2).TwentyThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 20 000 kWh

Angivna priser är exkl nätkostnader.

{{GetOfferHeader(1,3)}}

Beräknad elkostnad:
{{GetTotalCost(1,3) | number:0}} kr/år
(Priset avser förra månadens pris)


Ditt elpris: {{GetOffer(1,3).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Månadsavgift: {{GetOffer(1,3).StaticCharge/12|number:2}} kr

Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Elpris exkl moms: {{GetOffer(1,3).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Moms: {{(GetOffer(1,3).ElectricityTax + GetOffer(1,3).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Elpris inkl moms: {{GetOffer(1,3).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Läs mer


Jämförpris: {{GetOffer(1,3).TwoThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 2000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(1,3).SixThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 5000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(1,3).TwentyThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 20 000 kWh

Angivna priser är exkl nätkostnader.

{{GetOfferHeader(1,5)}}

Beräknad elkostnad:
{{GetTotalCost(1,5) | number:0}} kr/år
(Priset avser förra månadens pris)


Ditt elpris: {{GetOffer(1,5).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Månadsavgift: {{GetOffer(1,5).StaticCharge/12|number:2}} kr

Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Elpris exkl moms: {{GetOffer(1,5).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Moms: {{(GetOffer(1,5).ElectricityTax + GetOffer(1,5).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Elpris inkl moms: {{GetOffer(1,5).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Läs mer


Jämförpris: {{GetOffer(1,5).TwoThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 2000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(1,5).SixThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 5000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(1,5).TwentyThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 20 000 kWh

Angivna priser är exkl nätkostnader.

Elområdet du valt har inga erbjudanden för fast pris.

{{GetOfferHeader(2,0)}}

Beräknad elkostnad:
{{GetTotalCost(2,0) | number:0}} kr/år
(Priset avser förra månadens pris)


Ditt elpris: {{GetOffer(2,0).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Månadsavgift: {{GetOffer(2,0).StaticCharge/12|number:2}} kr

Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Elpris exkl moms: {{GetOffer(2,0).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Moms: {{(GetOffer(2,0).ElectricityTax + GetOffer(2,0).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Elpris inkl moms: {{GetOffer(2,0).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Läs mer


Jämförpris: {{GetOffer(2,0).TwoThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 2000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(2,0).SixThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 5000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(2,0).TwentyThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 20 000 kWh

Angivna priser är exkl nätkostnader.

{{GetOfferHeader(3,0)}}

Beräknad elkostnad:
{{GetTotalCost(3,0)|number:0}} kr/år


Ditt fasta elpris: {{GetOffer(3,0).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Ditt rörliga elpris: {{GetOffer(2,0).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Månadsavgift: {{GetOffer(3,0).StaticCharge/12|number:2}} kr

Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Elpris(fast) exkl moms: {{GetOffer(3,0).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Elpris(rörlig) exkl moms: {{GetOffer(2,0).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Moms(fast): {{(GetOffer(3,0).ElectricityTax + GetOffer(3,0).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Moms(rörlig): {{(GetOffer(2,0).ElectricityTax + GetOffer(2,0).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Elpris(fast) inkl moms: {{GetOffer(3,0).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Elpris(rörlig) inkl moms: {{GetOffer(2,0).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Läs mer


Jämförpris(fast): {{GetOffer(3,0).TwoThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice() |number:2}} öre/kWh baserat på 2000 kWh

Jämförpris(fast): {{GetOffer(3,0).SixThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 5000 kWh

Jämförpris(fast): {{GetOffer(3,0).TwentyThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 20 000 kWh

Angivna priser är exkl nätkostnader.

Fyll i uppgifterna nedan

Kunduppgifter:
Anläggningsuppgifter:
(Stöd din favoritklubb, vi skänker en del av din månadsavgift till den valda klubben)

Ditt val:

{{GetOfferHeader(ContractBuilder.OfferType,ContractBuilder.Years)}}

Beräknad elkostnad: {{GetTotalCost(ContractBuilder.OfferType,ContractBuilder.Years) | number:0}} kr/år
(Priset avser förra månadens pris)


Ditt elpris: {{GetChoosenOffer().TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Ditt fasta elpris: {{GetOffer(3,0).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Ditt rörliga elpris: {{GetOffer(2,0).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Månadsavgift: {{GetChoosenOffer().StaticCharge/12|number:2}} kr


Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Elpris exkl moms: {{GetChoosenOffer().ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Moms: {{(GetChoosenOffer().ElectricityTax + GetOffer(3,0).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Elpris inkl moms: {{GetChoosenOffer().TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Elpris(fast) exkl moms: {{GetOffer(3,0).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Elpris(rörlig) exkl moms: {{GetOffer(2,0).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Moms(fast): {{(GetOffer(3,0).ElectricityTax + GetOffer(3,0).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Moms(rörlig): {{(GetOffer(2,0).ElectricityTax + GetOffer(2,0).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Elpris(fast) inkl moms: {{GetOffer(3,0).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Elpris(rörlig) inkl moms: {{GetOffer(2,0).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh


Jämförpris(fast):{{GetChoosenOffer().TwoThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 2000 kWh

Jämförpris(fast):{{GetChoosenOffer().SixThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 5000 kWh

Jämförpris(fast):{{GetChoosenOffer().TwentyThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 20 000 kWh

Angivna priser är exkl nätkostnader.

  • {{error}}

Tack för att du har tecknat elavtal med oss. Du kommer att få en bekräftelse via mail eller post.