Teckna elavtal

Välj elområde

electricityZone1 electricityZone2 electricityZone3 electricityZone3 electricityZone4 electricityZone4

Elområde {{ContractBuilder.ElectricityZone}} valt


(Du hittar ditt områdes ID på din nätfaktura.)

kWh/år

Tillval:
I alla våra elavtal ingår det 100 % förnybar el utan extra kostnad. Tillvalen nedan är för dig som har extra stora krav på din el.

Lokalt producerad el i Gislaveds kommun från sol, vind och vatten. (0,8 öre plus moms)
Naturskyddsföreningens märkning av förnybar el med extra höga miljökrav.
(1,2 öre plus moms)


Mina uppgifter:
Elområde: {{ContractBuilder.ElectricityZone}} | Avtalsstart: {{ContractBuilder.StartDate.Id | date:'yyyy-MM-dd'}} | Förbrukning {{ContractBuilder.KiloWattUsage}} kWh/år

Välj priserbjudande

{{GetOfferHeader(1,1)}}

Beräknad elkostnad:
{{GetTotalCost(1,1) | number:0}} kr/år
(Priset avser förra månadens pris)


Ditt elpris: {{GetOffer(1,1).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Månadsavgift: {{GetOffer(1,1).StaticCharge/12|number:2}} kr

Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Elpris exkl moms: {{GetOffer(1,1).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Moms: {{(GetOffer(1,1).ElectricityTax + GetOffer(1,1).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Elpris inkl moms: {{GetOffer(1,1).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Läs mer


Jämförpris: {{GetOffer(1,1).TwoThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 2000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(1,1).SixThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 5000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(1,1).TwentyThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 20 000 kWh

Angivna priser är exkl nätkostnader.

{{GetOfferHeader(1,2)}}

Beräknad elkostnad:
{{GetTotalCost(1,2) | number:0}} kr/år
(Priset avser förra månadens pris)


Ditt elpris: {{GetOffer(1,2).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Månadsavgift: {{GetOffer(1,2).StaticCharge/12|number:2}} kr

Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Elpris exkl moms: {{GetOffer(1,2).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Moms: {{(GetOffer(1,2).ElectricityTax + GetOffer(1,2).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Elpris inkl moms: {{GetOffer(1,2).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Läs mer


Jämförpris: {{GetOffer(1,2).TwoThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 2000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(1,2).SixThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 5000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(1,2).TwentyThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 20 000 kWh

Angivna priser är exkl nätkostnader.

{{GetOfferHeader(1,3)}}

Beräknad elkostnad:
{{GetTotalCost(1,3) | number:0}} kr/år
(Priset avser förra månadens pris)


Ditt elpris: {{GetOffer(1,3).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Månadsavgift: {{GetOffer(1,3).StaticCharge/12|number:2}} kr

Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Elpris exkl moms: {{GetOffer(1,3).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Moms: {{(GetOffer(1,3).ElectricityTax + GetOffer(1,3).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Elpris inkl moms: {{GetOffer(1,3).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Läs mer


Jämförpris: {{GetOffer(1,3).TwoThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 2000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(1,3).SixThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 5000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(1,3).TwentyThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 20 000 kWh

Angivna priser är exkl nätkostnader.

{{GetOfferHeader(1,5)}}

Beräknad elkostnad:
{{GetTotalCost(1,5) | number:0}} kr/år
(Priset avser förra månadens pris)


Ditt elpris: {{GetOffer(1,5).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Månadsavgift: {{GetOffer(1,5).StaticCharge/12|number:2}} kr

Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Elpris exkl moms: {{GetOffer(1,5).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Moms: {{(GetOffer(1,5).ElectricityTax + GetOffer(1,5).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Elpris inkl moms: {{GetOffer(1,5).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Läs mer


Jämförpris: {{GetOffer(1,5).TwoThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 2000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(1,5).SixThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 5000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(1,5).TwentyThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 20 000 kWh

Angivna priser är exkl nätkostnader.

{{GetOfferHeader(2,0)}}

Beräknad elkostnad:
{{GetTotalCost(2,0) | number:0}} kr/år
(Priset avser förra månadens pris)


Ditt elpris: {{GetOffer(2,0).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Månadsavgift: {{GetOffer(2,0).StaticCharge/12|number:2}} kr

Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Elpris exkl moms: {{GetOffer(2,0).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Moms: {{(GetOffer(2,0).ElectricityTax + GetOffer(2,0).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Elpris inkl moms: {{GetOffer(2,0).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Läs mer


Jämförpris: {{GetOffer(2,0).TwoThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 2000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(2,0).SixThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 5000 kWh

Jämförpris: {{GetOffer(2,0).TwentyThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 20 000 kWh

Angivna priser är exkl nätkostnader.

{{GetOfferHeader(3,0)}}

Beräknad elkostnad:
{{GetTotalCost(3,0)|number:0}} kr/år


Ditt fasta elpris: {{GetOffer(3,0).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Ditt rörliga elpris: {{GetOffer(2,0).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Månadsavgift: {{GetOffer(3,0).StaticCharge/12|number:2}} kr

Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Elpris(fast) exkl moms: {{GetOffer(3,0).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Elpris(rörlig) exkl moms: {{GetOffer(2,0).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Moms(fast): {{(GetOffer(3,0).ElectricityTax + GetOffer(3,0).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Moms(rörlig): {{(GetOffer(2,0).ElectricityTax + GetOffer(2,0).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Elpris(fast) inkl moms: {{GetOffer(3,0).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Elpris(rörlig) inkl moms: {{GetOffer(2,0).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Läs mer


Jämförpris(fast): {{GetOffer(3,0).TwoThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice() |number:2}} öre/kWh baserat på 2000 kWh

Jämförpris(fast): {{GetOffer(3,0).SixThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 5000 kWh

Jämförpris(fast): {{GetOffer(3,0).TwentyThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 20 000 kWh

Angivna priser är exkl nätkostnader.

Fyll i uppgifterna nedan

Kunduppgifter:
Anläggningsuppgifter:
(Stöd din favoritklubb, vi skänker en del av din månadsavgift till den valda klubben)

Ditt val:

{{GetOfferHeader(ContractBuilder.OfferType,ContractBuilder.Years)}}

Beräknad elkostnad: {{GetTotalCost(ContractBuilder.OfferType,ContractBuilder.Years) | number:0}} kr/år
(Priset avser förra månadens pris)


Ditt elpris: {{GetChoosenOffer().TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Ditt fasta elpris: {{GetOffer(3,0).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Ditt rörliga elpris: {{GetOffer(2,0).TotalElectricityPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Månadsavgift: {{GetChoosenOffer().StaticCharge/12|number:2}} kr


Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Elpris exkl moms: {{GetChoosenOffer().ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Moms: {{(GetChoosenOffer().ElectricityTax + GetOffer(3,0).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Elpris inkl moms: {{GetChoosenOffer().TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Tillval: {{ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh

Elpris(fast) exkl moms: {{GetOffer(3,0).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Elpris(rörlig) exkl moms: {{GetOffer(2,0).ElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Moms(fast): {{(GetOffer(3,0).ElectricityTax + GetOffer(3,0).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Moms(rörlig): {{(GetOffer(2,0).ElectricityTax + GetOffer(2,0).ElectricityPrice)*0.25|number:2}} öre/kWh

Elpris(fast) inkl moms: {{GetOffer(3,0).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh

Elpris(rörlig) inkl moms: {{GetOffer(2,0).TotalElectricityPrice|number:2}} öre/kWh


Jämförpris(fast):{{GetChoosenOffer().TwoThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 2000 kWh

Jämförpris(fast):{{GetChoosenOffer().SixThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 5000 kWh

Jämförpris(fast):{{GetChoosenOffer().TwentyThousandKiloWattHoursPrice + ContractBuilder.GetExtrasPrice()|number:2}} öre/kWh baserat på 20 000 kWh

Angivna priser är exkl nätkostnader.

  • {{error}}

Tack för att du har tecknat elavtal med oss. Du kommer att få en bekräftelse via mail eller post.