Schysst elhandel top bild.jpg

Schysst elhandel

Det är branschorganisationen Energiföretagen Sverige som har tagit fram och står bakom Schysst elhandel. Bakgrunden till att märkningen togs fram var att de vill skapa en tydligare och mer lyhörd energibransch och ge kunden en enkel möjlighet att sortera bort de elbolag som använder fula metoder i sin försäljning.

Krav för Schysst elhandel

För att certifieras har vi genomgått en noggrann revision där vi måste klara följande krav:

Kraven innefattar att vi:

 1. följer de allmänna avtalsvillkor som finns
 2. tar särskild hänsyn till utsatta kunder
 3. alltid är en tydlig avsändare
 4. endast sluter avtal med nätkunden
 5. regler vid telefonförsäljning
 6. har en enkel och korrekt beskrivning av vår produkt
 7. har tydlig och korrekt prisinformation
 8. har en korrekt fullmaktshantering
 9. informerar kunden om det tecknade avtalet innan leveransstart
 10. informerar kunden om sin ångerrätt
 11. informerar kunden om sina rättigheter och hur eventuella klagomål kan lämnas
 12. har en god kundservice och tillgänglighet
 13. tar ansvar för eventuella underleverantörers agerande
 14. har kvalificerad personal
 15. har en god kreditvärdighet
 16. har åtskillnad mellan elhandel och nätbolag
 17. har en utsedd ansvarig som ser till att dessa löften uppfylls