Rörligt timpris

Vad innebär ett rörligt timpris

Med ett rörligt timpris hos oss, varierar ditt elpris efter din förbrukning och elpriset per timme. Varje timmes unika pris bestäms en dag i förskott. Elpriset följer du enklast via Nordpools hemsida

Det rörliga timprisets komponenter

Elpriset du betalar består av

  • Din förbruknings snittpris under månaden (varierar varje månad) Snittet baseras på din förbrukning per timme och elpriset per timme
  • vårt påslag 
  • innevarande månads avgifter för Svenska kraftnät, Balansansvar, elcertifikat och ursprungsgarantier
  • fast månadsavgift
  • moms

Avtalet Rörligt timpris löper tillsvidare med en månads uppsägningstid.

Varje månad får du en faktura där du i efterskott betalar för alla de kilowattimmar du använt under olika timmar under den gångna månaden. Du ser varje enskild timmes förbrukning om du loggar in på Mina sidor och väljer fliken förbrukning. På fakturan visas det totala antalet kilowattimmar du använt under månaden. 

Det är inte säkert att du kan byta tillbaka till ett rörligt månadspris om du en gång valt timpris eftersom det beror på vilken avläsningsmetod du har. Vilken avläsningsmetod du har bestäms av ditt elnätsbolag och du ändrar genom att kontakta ditt elnätsbolag.