Rörligt pris, historik och hur priset beräknas

Prishistorik

I diagrammet kan du se det rörliga elpriset för varje månad från 2017 fram till idag. Priset är inklusive påslag och kostnad för elcertifikat och ursprungsmärkt el, men exklusive moms. Priset för maj 2024 i elområde 3 var 34,99 öre/kWh exkl moms. ( 43,7 öre/kWh inkl moms)

Priset gäller för Elområde 3. 

Det rörliga prisets komponenter

Elpriset du betalar består av

  • vårt inköpspris under månaden (varierar varje månad)
  • vårt påslag 
  • innevarande månads avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier
  • fast månadsavgift
  • moms

Avtalet Rörligt pris löper tillsvidare med en månads uppsägningstid.