Anvisningsavtal

Vi har valt att ta bort dyra anvisningspriser och ersätta det med vårt rörliga elpris, med samma villkor som om du tecknat ett rörligt elavtal.

Detta gäller för dig som är nyinflyttad och inte aktivt tecknar ett elavtal.

Även om du inte gjort ett aktivt val så ska ditt elpris ändå vara skäligt. Helt enkelt, betala inte mer för elen än vad du behöver.

Här kan du se vår aktuella avtalspriser.