Vill du ångra ditt elavtal

Har du tecknat avtal med oss som du ångrar?

Du har rätt att frånträda ditt avtal, utan att ange något skäl, inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks.

Här kan du enkelt ångra ditt avtal genom att fylla i blanketten nedan.

 

Anläggningsid hittar du på din elnätfaktura

Verkan av utövad ångerrätt

Om du ångrar avtalet så kommer ingen elleverans att påbörjas av oss. Om du bett att elleveransen ska påbörjas av oss under den tidsfrist som du har ångerrätt och därefter ångrar avtalet med oss innan ångerfristen löpt ut, måste du för din fortsatta elleverans ordna med ett annat elhandelsföretag. Annars riskerar du att bli tilldelad ett anvisat elhandelsföretag via ditt elnätsföretag. Du måste också betala ett belopp till oss som står i proportion till den elförbrukning som du haft till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet med oss.