flicka med blomma

Vi pausar försäljningen av fastprisavtal

Under hela hösten har det varit höga och kraftigt svängande elpriser på elmarknaden.

Det finns en stor osäkerhet i elprisutvecklingen framåt och riskerna i fastprisavtal har ökat enormt mycket.

På grund av detta har priset på 1-5 årsavtalen blivit orimligt dyra.

Vi vill inte låsa in kunderna i dyra, sannolikt dåliga långa prisavtal så därför pausar vi nu alla fastprisavtal.